Wat “Wacht op de Uitnodiging” eigenlijk betekent voor Projectors

Voor ik dit artikel begin, laten we eerst even ontspannen. Geen zorgen, dit zal niet lang duren – ik kom zo bij de informatie. Probeer dit even, want het werkt.

Neem een diepe ademhaling. En nog één. Voel hoe de lucht je longen vult. Breng je aandacht naar je benen, hoe voelen ze? En hoe voelt je buik? Hoe voelt je borst, je schouders, je keel, en je hoofd? Ga ze een voor een langs. Adem nog een paar keer diep in en uit. Zucht hardop, laat wat geluid horen met je uitademing. Sluit nu je ogen en voel je lichaam. Wanneer je klaar bent, open je je ogen en lees je door.

Voel je dat? Voel je je lichaam? Hoe voel je het? Laat me raden, je voelt je moe, uitgeput misschien zelfs. Ik in ieder geval wel. Ik weet nu meer dan zeven jaar dat ik een Projector ben. Zeven jaar heb ik uitgerust, het rustig aan gedaan, mijn tijd genomen en nog steeds ben ik moe.

Deze bewering “ik ben moe,” daar ga ik zo nog dieper op in. Voor nu wil ik je vooral de erkenning geven. Ik begrijp hoe moe je bent, en het is okay. Als je zin heb om nu even een dutje te gaan doen, doe dat alsjeblieft. Er is tijd genoeg om dit artikel later nog te lezen. Ga sowieso ontspannen zitten of liggen.

Als je geen Projector bent en je denkt nu, “Ja, ik ben ook moe!” Ik hoor je. We zijn allemaal moe. Onze planeet is in chaos. Angst regeert op dit moment. In ons werk zijn we bang dat we niet hard genoeg werken, niet genoeg geld verdienen, of we gezien worden, aardig gevonden worden en aan de verwachtingen van anderen kunnen voldoen. En vervolgens komen we thuis, waar we proberen te ontspannen door tv te kijken of door onze telefoon te scrollen, waar we enkel nog meer angst, terreur, geweld, drama, spanning en algemene ontevredenheid tegenkomen. We leven in een atmosfeer van paniek. Een staat die de mens maar al te goed kent, en die nu steeds meer naar de oppervlakte komt.

Afgezien van of die goed of slecht is of waardoor het komt – kijk eens naar de open centra in je chart en stel je voor dat je daar die energie van paniek continu ontvangt, waar of met wie je ook bent. Deze centra zijn als lustige zwarte gaten die alle shit – laten we het noemen wat het is – van de wereld absorbeert. Dat is waar ze voor ontworpen zijn. Ze absorberen energie, want dat is hun natuurlijke functie. Daarin hebben we, zoals Ra Uru Hu ons vaak herinnerde, geen keuze. Open centra zijn ontworpen om te leren. Alle energie die ze ontvangen is informatie. Via energie communiceren we met de wereld om ons heen. Elke foton energie draagt een boodschap met zich mee.

In de wereld van vandaag is dit boodschap vaak een versie van “Ik ben bang.” En dat is waarom Projectors hier zijn, als antwoord op die energetische uitroep.

Projectors zoals we ze nu kennen zijn in de wereld sinds 1781. Rond dit jaar muteerde de mensheid van wezens met zeven energetische centra en een primair mentaal bewustzijn naar  wezens met negen centra in transitie naar een primair emotioneel bewustzijn (zie afbeelding bijschrift voor meer over deze verandering). Projectors bestaan dus pas 250 jaar. We zijn hier om de transitie naar emotioneel bewustzijn te begeleiden. Om te leren er geen reden is voor angst, en om de mensheid naar dit perspectief te leiden.

Eraani seven centered to nine centered being

De mutatie van de mens van zeven naar negen centra. De mensheid is aan het evolueren en op dit moment zijn we in een transitie fase. In de schematische termen van Human Design muteren we van een wezen met zeven primaire energetische centra naar een wezen met negen primaire energetische centra. De mutatie is geïniteerd rond 1781 en zal rond 2027 compleet zijn. In deze 250 jaar van transitie leren we te bestaan in deze nieuwe vorm. Als collectieve samenleving zijn we nog met name georiënteerd op het mentale bewustzijn. Dit was de belangrijkste vorm van bewustzijn voor de mens met zeven centra. Dit is nu aan het veranderen. We ontwikkelen ons emotioneel bewustzijn. We vinden de waarheid niet langer in ons hoofd, we vinden het in ons lichaam. We leren te zeggen “ik voel,” in plaats van “ik denk.” Dit betekent niet dat we voor deze mutatie niet emotioneel waren. Onze emotionele ervaring is aan het veranderen naar een vorm van bewustzijn. Emoties, gevoelens, empathie, sensaties en empathie worden onze primarie vorm van het ervaren van bewustzijn – meer dan begrijpen, zien, denken en rationaliseren. Dit is een enorme shift in perspectief en dat is precies waar we nu doorheen gaan. Het emotionele centrum is dramatisch, complex en irrationeel. Dit is hoe het centrum de ervaring van het nu vergroot, zodat het bewustzijn kan vergroten. Dit is een ervaring waar we no niet aan gewend zijn. Angst, ongemak, nervositeit en onzekerheid zijn onze natuurlijke reacties op wat er in ons en om ons heen gebeurd. Het goede nieuws is dat het ongemak niet eeuwig duurt. Met elke nieuwe generatie zal het emotionele bewustzijn natuurlijker aanvoelen. Langzaam maar zeker zullen we comfortabel worden in onze nieuwe vorm.

Projectors hebben de mooie en belangrijke rol om de gidsen te zijn in deze turbulente tijd. Het is ook een uitdagende rol. De samenleving waar we in leven is niet voor ons ontworpen. Het is ontworpen voor Manifestors en Generators, mensen die fysieke materie produceren, energie die we kunnen aanraken, die materiële waarde heeft. Reflectors hebben ook altijd een plek in de samenleving gehad. In een wereld van continue activiteit, zijn zij de waarzeggers en orakels. Ze gaven (en geven nog steeds) de ruimte voor reflectie, een moment van stilte in de storm.

De bijdrage van Projectors is, net als die van Reflectors, nonmaterieel. Projectors zijn er niet om hetzelfde te doen als Generators en Manifestors. Ze zijn er om ontvankelijk ze zijn voor hun energie en het te begeleiden. Projectors zijn nu bijna 23% van de mensheid, en dat getal groeit. Dat is bijna een kwart van de populatie die anders functioneert dan wat we collectief gewend zijn. Laat ik het zo zeggen, het duurt even voordat we eraan gewend zijn.

Het Projector Aura is gefocusd op de ander. Het interacteert met de essentie van wie de ander is. Je houdt een Projector niet makkelijk voor de gek – ze voelen wie ze voor zich hebben.

Projectors zijn hier niet om bezig te zijn. Ze zijn participeren en observeren. Ze zijn onderdeel van de processen van Het Projector Aura is gefocusd op de ander. Het interacteert met de essentie van wie de ander is. Je houdt een Projector niet makkelijk voor de gek – ze voelen wie ze voor zich hebben.het leven om ervan te leren. Dit is de aard van het open Sacrale centrum. Projectors zijn hier om mensen met het energetische proces van manifesteren en genereren te begeleiden.

De wereld zoals we die nu kennen is ongelofelijk dysfunctioneel. Sacrale energie wordt vooral tegen de natuurlijke stroom in gebruikt. Projectors ervaren dit en zien dus duidelijk dat er heel veel te verbeteren is. We weten ook vaak heel goed hoe, maar we worden gehinderd door het gevoel van ontkrachting. We weten gewoon niet hoe we moeten beginnen, hoe we onze stem kunnen laten horen en hoe we erkenning kunnen krijgen voor onze wijsheid. En aangezien de mensheid pas een paar eeuwen met Projectors heeft doorgebracht, weten maar weinig anderen het wel. Het scholingssysteem is ontworpen voor Generators en Manifestors – op een hele verwrongen manier. Niemand weet überhaupt wat een Projector is, laat staan Projectors zelf. We zijn meestal veel te druk bezig met proberen erbij te horen, onszelf onder druk zetten om een normaal leven te leiden, om zelfs maar te overwegen dat er misschien een hele andere manier van leven is.

Barack Obama is een schrijnend voorbeeld van een Projector die een positie van macht heeft bereikt, en daar maar weinig werkelijke verandering heeft kunnen implementeren. Hij ontving vooral miskenning, ontkrachting en weerstand. Je kunt letterlijk aan zijn gezicht zijn wat het met je doet om het op “hun” manier te doen. (Afbeelding via Imgur)

Barack Obama is een schrijnend voorbeeld van een Projector die een positie van macht heeft bereikt, en daar maar weinig werkelijke verandering heeft kunnen implementeren. Hij ontving vooral miskenning, ontkrachting en weerstand. Je kunt letterlijk aan zijn gezicht zijn wat het met je doet om het op “hun” manier te doen. (Afbeelding via Imgur)

Waar Manifestors de power hebben om een deur in te trappen en verandering te manifesteren (klik de link voor de nodige nuance), worden Projectors die hetzelfde proberen simpelweg genegeerd. Hun energie is niet ontworpen voor dergelijke interventie. En voor een hele goede reden, want hoewel Manifestors gedaan krijgen wat zij willen, is dit niet altijd wat alle betrokkenen willen. Projectors zijn in staat de behoeften en wensen van hen die ze begeleiden te herkennen. Dit heeft alles te maken met het concept van vrije wil. Ze zijn ontworpen om de energie van de ander te integreren. Ze kunnen niets doen, waar de ander niet mee instemt. Met andere worden, ze moeten worden uitgenodigd. Wanneer de ander uit hun vrije wil ervoor kiest om zich open te stellen voor de energie van de Projector, dan kan deze hun begeleiding geven. Op deze manier kunnen ze een buitengewoon waardevolle bijdrage geven. Ze kunnen precies de energie die ze ontvangen van de ander teruggeven.

Het is dus essentieel dat de andere hun energie openstelt, zodat de Projector het kan ontvangen, analyseren en vervolgens hun wijsheid kan projecteren. Wanneer de energie van de ander niet open – er is geen uitnodiging – dan is er geen energie beschikbaar voor de Projector, of de energie is niet de “juiste” energie. Om dan te proberen iets voor elkaar te krijgen leidt enkel tot uitputting. Dit is de reden dat zoveel Projectors zo uitgeput zijn. Ze zijn betrokken in ongezonde of onvervullende  interacties of ze werken met ideëen die geen energie erachter hebben.

Dit is waarom Ra Uru Hu als belangrijkste strategie voor Projectors heeft gegeven “wacht op de uitnodiging. Wanneer een Projector wacht op de uitnodiging, hebben ze de mogelijkheid een stapje terug nemen en niet meteen met de eerste de beste energie die langskomt mee te gaan. Dit is heel effectief als basisstrategie. In mijn eigen experiment heb ik gemerkt dat erkenning een nog belangrijker concept is om te begrijpen. Een uitnodiging is het product van erkenning, en erkenning moet dus altijd eerst plaatsvinden. Een Projector erkent en wordt erkend – of niet – bijna continu. Dit is het thema dat het pad van de Projector definieert, van één erkenning naar de volgende.

De belangrijkste erkenning is die van de Zelf. In andere woorden, weten wie je bent en wat je kwaliteiten zijn. Ik merk dat werken aan mijn zelfwaarde het beste is wat ik heb kunnen doen om erkenning te ontvangen van anderen. Ra Uru Hu heeft gezegd dat de belangrijkste vraag voor een Projector is “Wie is de ander?” In mijn ervaring is dit omdat de Projector zichzelf op de andere geprojecteerd ziet. Dit is waarom de naam van het type Projector is. De andere is als het witte doek waar de Projector zichzelf in kan (h)erkennen. Vanuit hoe de ander reageert op hun projectie, kunnen zij begrijpen wie ze zijn. Je bent wat je projecteert. Hoe geweldiger je denkt dat je bent, hoe beter anderen je zullen inschatten. Dus, erken jezelf. Erken hoeveel je waard bent, de prachtige wijsheid die je te bieden hebt. Ontwikkel je kwaliteiten, werk aan wat je energie geeft en waar je goed in bent. Je projecteert wat je bent – wanneer jij vol vreugde bent en zin hebt in het leven, dan is dit precies wat anderen zien en de uitnodigingen zullen binnenstromen. En wie wil er nou niet zo’n enthousiast, liefdevol wezen in hun leven? En als je dan niet wordt uitgenodigd – wat maakt dat uit? Als iemand zo’n geweldig mens niet in hun leven wil, dan zal dat wel kloppen voor jullie allebei – want aan jou ligt het in ieder geval niet!

Het is hier cruciaal om te begrijpen dat jij elke situatie waar je je in bevindt zelf creeërt. Je bent nooit, maar dan ook nooit, een slachtoffer van omstandigheden. Projectors creëren uitnodigingen. We roepen het over onszelf af. Letterlijk, door mensen te vragen om ons uit te nodigen, of energetisch door open en klaar te zijn voor uitnodigingen. We projecteren wie we zijn en wat we te bieden hebben. We stralen wijsheid uit de wereld in. Anderen ontvangen deze energie en zijn vervolgens aangetrokken tot de Projectors wiens wijsheid hen verder zal helpen.

Passief afwachten en niets doen zal je nergens naartoe brengen. Ik zeg niet dat je niet niets mag doen, ik raad niets doen van harte aan. Neem je tijd om te leren, te absorberen, uit te rusten, tot jezelf te komen. Maar weet dat het verstoppen van je Ware Zelf je geen goed doet. Als je wilt dat er iets gebeurt in je leven, kun je niet achterover gaan zitten en wachten tot het naar je toe komt. Je zult alleen verder komen wanneer je jezelf laat zien en wanneer je werkt aan dat wat je laat zien. Als je elke dag werk doet dat je moe en bitter maakt en de rest van de tijd in bed ligt – dan is dat wie je bent en wat mensen zullen zien. Jij bent de advertentie die de wereld laat zien wat je te bieden hebt.

Wanneer je merkt dat uitnodigingen niet komen, is er niet dat je tegenhoudt om de uitnodigingen naar je toe te brengen. Kijk naar jezelf en wie je bent. Wat is het beeld dat je aan de wereld laat zien? Wat projecteer je als mensen naar je kijken? En vraag zeker om reflecties van anderen hierover. Wie je denkt dat je bent is niet per se wie je bent. We hebben zowel een bewust en een onbewust deel van onszelf. Als je je realiseert dat het plaatje niet 100% is zoals jij wilt dat het is – ontwikkel jezelf.

Investeer in jezelf. Je hoeft niet voor alles op de uitnodiging te wachten, je hoeft enkel te herkennen wat juist voor jou is. Je kunt herkennen waar je de juiste energie zal vinden. Laat jezelf zien aan de wereld, volg de energie, zet jezelf in de wereld zoals je helemaal bent – en het leven zal reageren!

Om terug te komen op dat gevoel “ik ben moe.” Zoals ik in het begin noemde hebben we een hele goede reden om moe te zijn – meerdere redenen zelfs. Het leven voelt af en toe als een eindeloze strijd. Ik ben elke dag in conflict met mijn energielevels. Ik voel me af en toe wanhopig over waar ik in hemelsnaam de energie vandaan moet halen om voor elkaar te krijgen wat ik wil bereiken. Ik heb echt geen idee. Door het idee “ik weet niet waar ik de energie kan vinden” te contempleren, realiseerde ik me dat dit de essentie is van het open Sacrale centrum. De energie is niet gedefinieerd. Het is onbekend en ongelimiteerd. Bedenk dat eens, onbeperkte energie. En denk aan Obama, die met maar twee gedefinieerde centra in zijn chart acht jaar lang een land regeerde.

Projectors kunnen alles, maar dan ook echt alles. Onbeperkte mogelijkheden. Wat het ook is dan een Projector moet doen, ze zullen ertoe in staat zijn. De enige reden dat je moe bent, is zodat deze moeheid je ervan belet om een heleboel dingen te doen die je niet hoeft te doen.

Onbeperkte energetische mogelijkheden kunnen makkelijk gemanipuleerd worden en geingezet worden voor werkzaamheden die voor een Projector gewoon zonde van de tijd zijn. Dat is precies wat er met veel Projectors op dit moment gebeurd. Ze zijn druk bezig, werken harder dan wie dan ook, omdat ze zich niet realiseren dat at niet nodig is. Zodra ze een glimps krijgen van een rustiger bestaan, laat de uitputting zich voelen. Sommige mensen krijgen meteen een burn out, een hartaanval, breken een been of worden depressief – wat maar nodig is om te zorgen dat ze afremmen. Anderen leren dezelfde les langzamer. Zodra je bewust wordt van andere mogelijkheden, is er geen weg meer terug. Dan ben je klaar met het leren van keihard werken, en mag je het rustig aan gaan doen. De weg naar je ware Zelf is onontkoombaar.

Moeheid is een boodschap. En de boodschap is, “doe het rustig aan. Neem je tijd.” Het is niet een staat van zijn. “Ik ben moe,” is dus eigenlijk niet correct. Ik kan zeggen, “Ik ben Ariane,” “ik ben mens.” Moeheid is enkel een gevoel dat ik vaak krijg, omdat ik het vaak moet horen. Het herinnert me eraan om uit te rusten. Het is een bericht. Identificeren met moeheid is daarom niet toepasselijk, maar vergroot enkel het gevoel van machteloosheid. Het heeft me meer gebracht om mijn uitputting te erkennen wanneer ik het voel, en het vervolgens niet serieus te nemen. Ja, ik voel me vaak moe. Ja, ik heb veel rust nodig. En rust hoort de basis te zijn van het leven voor een Projector.

Ik heb ook onbeperkte energie. Dat betekent dat wanneer ik energie nodig heb, ik die altijd zal hebben. Als het klopt voor mij om veel energie ergens in te investeren, dan zal ik daar altijd toe in staat zijn. Belangrijker dus dan wachten op de uitnodiging, is luisteren naar je innerlijke autoriteit. Welke energie voelt goed? Waar heb je zin in? Waar wil je zijn? Volg dat, en dan zul je alle energie hebben die je nodig hebt.

Ik kan eerlijk zeggen dat ik nooit meer moe ben. Wanneer ik wel moeheid voel, weet ik dat het een gevoel is in mijn lichaam, dat mij toestemming geeft om rust te nemen. Als het volgende moment iemand mij belt met een leuke uitnodiging, stroomt de energie weer enthousiast door mijn lichaam. Waar is die uitputting dan heen? Het is er nooit geweest!

Het is dus heel simpel, volg dat waar je blij van wordt. Ga je tegen je natuur in, dan put je jezelf uit. Je hoeft niet altijd te wachten op de uitnodiging op iets te doen. Je moet wel altijd bewust zijn of de energie goed voelt of niet. Wanneer je je innerlijke autoriteit volgt, vind je altijd de juiste energie voor jou.

Wanneer je obstakels of uitdagingen tegenkomt – met andere woorden, dingen die verkeerd of slecht voelen – zijn deze er om jou te helpen weer terug te komen bij jouw waarheid. Vervelende situaties zijn er alleen maar om ons te leren. Altijd. Je bent nooit een slachtoffer ergens van. Wanneer je je een slachtoffer voelt, is deze ervaring er alleen maar om jou uit te dagen om je in kracht te gaan staan en de les te leren die voor je klaarligt. Hoe vaker je deze uitdaging aangaat, hoe vaker je de waarheid hiervan leert.

Wijs worden over het leven is de belangrijkste taak van de Projector. Het is het doel waarvoor je geboren bent. Je kunt er dus op rekenen dat alles wat je in het leven tegenkomt, jou helpt om wijzer te worden. Wanneer je elk aspect van je leven ziet als een kans om te leren, wordt je wijzer dan je je ooit kan voorstellen.

Hoe leef je het ultieme Projector leven:

 • STOP met dingen doen die je niet wil doen. Stop met je tijd en energie verspillen.
 • Chill. Maak rust de basis van je leven. Neem je tijd, je hebt alle tijd van de wereld.
 • Leer, onderzoek, absorbeer alles wat je maar enigszins interessant vindt alsof je leven ervan afhangt (dat is namelijk zo).
 • HOU VAN JEZELF. Erken hoe geweldig je bent en laat het de hele wereld weten.
 • Vergroot je bewustzijn. Bewustzijn is je grootste kracht.

Dit is een korte stukje audio dat ik op heb genomen toen ik geïnspireerd werd terwijl ik met mijn hond aan het wandelen was. Het is in het Engels en niet de beste kwaliteit, maar laat je dat er niet van weerhouden om de resonantie diep in je te laten klinken.

      Wait for the invitation

 

 • Als je geïnteresseerd bent in een reading, ga dan naar mijn readings pagina of stuur me direct een bericht.
 • Ik heb een nieuwe blog geschreven die helemaal gaat over hoe het is om Projector te zijn. Je kunt het hier lezen.
 • Ik heb op 2 maart 2017 een webinar gegeven, in het Engels. In deze webinar heb ik verteld over hoe je als Projector in jouw unieke Projector Kracht kan stappen. Het is niet nodig om moe of bitter te zijn of te wachten tot de wereld naar je toe komt. Jouw Kracht zit hem in jouw innerlijke waarheid. In deze webinar besprak ik hoe je hier elke dag op kan intunen. Klik hier om de webinar te bekijken.

50 Reacties

 1. Frida

  Wow! This is the most valuable and understandable description of a Projector that I have read. I get really excited! It aligns so well with my own inner understanding of how I function. And to focus on the recognition instead of the invitation make so much sense. I feel recognised while reading it. Thank you!

  Antwoord
  • Moving sky women

   So I have been fighting this “Im tried” my whole life. I thought there was something seriously wrong with me. Like was very ill and the doctors dismissed it . So I have been getting super healthy and fit. So the doctors would have to look deeper. I’ve also been doing a lot of shadow work and healing my ancestral line. After I did that had more energy but still tired. Now that I understand my human design better and reading this article. That “I’m tired” is a message that I was never really understanding. I don’t feel this urgency to go to the doctors any more. Going to listen to the message better and see if that helps.

   Antwoord
   • Gebruiker avatar

    I am so glad to hear this. There are so many dimensions to this idea of “I’m tired.” A seemingly endless knot if conditioning to unravel. Blessings for your journey.

    Antwoord
 2. Maria

  Well… since I know about being a Project it feels I am “limited” and holding myself back a lot… After reading this… is just a bit less… but at least is something…

  Antwoord
  • Gebruiker avatar

   Hi Maria, thank you for your comment! I totally understand what you mean by feeling limited. I am glad my writing helped you eleviate that sense a little. The fact is that we are limited by who we are and the world we live in. At the same time, anything that is right for us is possible. We can always go where we need to go and do what we need to do. In that sense we are infinite. With love, Ariane.

   Antwoord
 3. Christy Rosee

  Thank you!!!

  Antwoord
 4. Shay

  Thank you, dear.. beautiful and powerful article

  Antwoord
 5. Roger

  Great article that helped clear some things again ! Thankyou!

  Antwoord
 6. Daniel Holeman

  Excellent. Thank you.
  I would like to get a consultation with you.

  Antwoord
 7. Astrid

  Beste Ariane, wat ben ik blij met jouw artikel. Zo herkenbaar allemaal. Maar ook bevestigend dat ik totaal anders functioneer dan het merendeel van de mensheid. Je uiteenzetting over moeheid geeft me enerzijds de bevestiging van hetgeen ik al wist en anderzijds handvaten hoe ik hier ander mee om kan gaan. Dank je wel hiervoor. Het wachten op de uitnodiging vind ik nog steeds de grootste uitdaging en Ik denk mijn grootste leerpunt. Ook helder. Ik voel dat ik een consult ga nemen maar ik weet nog niet welke. Hartegroetjes Astrid

  Antwoord
 8. Eva E Casey

  This is the first thing I’ve read about being a Projector that made me feel empowered. Everything you wrote about “tired” being protection for us to NOT do things that aren’t worth our energy is amazing!! Now I don’t need to feel guilty for taking tons of time to rest, reflect, and learn..all things I LOVE to do and have loved for forever, but are not valued by society. Thank you thank you thank you for writing this!

  Antwoord
 9. Colim

  I am a manifesting generator and reading this article made me feel like projectors who are aware are here to live their joyful life, While the others have to work.
  Apologies for the projctors out there but doesn’t that looks like they are baiting unawared people to recocnize them. I have seen a lot of generators manipulated by projectors to work hard and beeing taken advantage of.
  Generators and manifestors have to give their energy and time(time which could be spent enjoying family, friends and so on) to build something. What do projectors have to give?

  What do you think about that?

  Antwoord
  • Gebruiker avatar

   Hi Colim,

   I completely agree that there is a toxic relationship between Generators & Projectors and Manifestors & Projectors. All types, and I include Reflectors in this as well are responsible for the conditioning game we are playing. No-one feels safe in the world we currently live in, because it is a world of STRESS that is constantly asking us for more more more more. No one has any clue what their actual boundaries are. We have been in survival mode since the first day we landed on this Planet.

   To blame this all on Projectors, making Generators and Manifestors the victims of their “baiting unaware people to recognise them” – to say that I suggest that Projectors just get to enjoy while the others work – is absolutely ridiculous.

   We are living in a constant interaction, and we are each responsible for the damage we do to ourselves and others in our unawareness. We are also each individually responsible for all the victimisation we experience. Once you can take full responsibility for your own life and your own energy, then you may be able to experience what Projectors have to give.

   I personally have become very aware of the damage I can do to Generators and Manifestors, and how I can use their energy in a way that is not beneficial to them. Therefore I make sure that I always wait for the invitation before I give my time and energy. In every interaction I make sure their is authenticity, integrity and dignity. This creates a safe environment where there is no possibility of taking advantage.

   I would like to invite you read my article again and read my other articles as well, so you can better understand what I am saying. What you reflect in your comment is in no way what I intended to write, so I hope you are able to see other perspectives where there is fruitful and loving cooperation between people of all Types and Ways of Being.

   Antwoord
 10. Twalla

  So, what career should I got into?

  Antwoord
  • Gebruiker avatar

   I don’t know. Would you like to have a career? What makes you happy? Follow that <3

   Antwoord
 11. Leticia

  This is the best post I’ve read so far regarding waiting for an invitation for projectors. Thanks for writing this. Before I saw waiting as dull and disempowering but the “sense whether the energy is right for you to engage with” is totally life-changing!

  Antwoord
 12. Sunny

  This article has been so eye opening. I feel understood! Thank you so much for sharing your wisdom and insight.

  Antwoord
 13. Maria

  THANK YOU SO MUCH FOR THIS INFO !!

  It helped me a lot as a projector <3

  Antwoord
 14. Alexandra

  Yas Queen! Just the medicine I needed! Thank you goddess ✨✨ Learning more and more everyday to trust that Inner Authority and know that I will not miss out on what is meant for me and all that is will find me, especially when I am doing the inner work to radiate and magnetism them towards me. In this way, the Projector path is very much a feminine path it feels ✨✨ And that is one of the great wisdoms I am here to share… the art of receptivity and leading a life of ease, grace, trust and flow ✨✨✨ Blessings to all ✨✨✨

  Antwoord
 15. Katie

  Needed this, thank you I’m a 5/1 splenic projector

  Antwoord
  • Monica

   Me too 🙂

   Antwoord
 16. Yuritzi

  Wow! I just want to say THANK YOU so much for taking the time to write all of these! As a projector who is just learning about myself this has been so helpful. I was actually feeling hopeless at one point for believing that we don’t create our own energy but after reading this it just took a heavy weight of my shoulders because everything you said has been true to me! When the right invitations are there and is for things you actually enjoy; BOOM, suddenly I don’t feel tired! I feel that I just have to care a little bit less if others think I am lazy or a “queen” because I had learnt to take care of my energy to a certain point. From so many people I can feel their thoughts of “ok…..energy… yeah right, how are you supposed to be productive? No resting for me” but as a hokistic therapist myself I have to honor what I preach to my clients and practice it. I guess that has helped me so far.
  Still so much to practice after learning about my type and just how to move around in every aspect of myself.
  Thank you so much! Beautifully written and explained.

  Antwoord
 17. Justin B

  i feel as if i have 100% improved my Self and projected self-image and learned how to patiently wait with an open heart and have attained mastery over a system of guidance – yet after almost a decade of excruciating work to get here, i now have no invitations incoming (whereas i had a few before accepting human design). everything i’v read seems as if i already do it. it is very hard to accept that i incarnated here and none of the human connections are right therefor no invitations are incoming after purifying my psycho-spiritual apparatus.

  Antwoord
  • Gebruiker avatar

   Wait for the right timing. You are here to be invited – but there is only a few very specific invitations that will fit. They will definitely, undoubtedly, inevitably come. For now, wait, relax, enjoy yourself.

   Antwoord
 18. LJ

  I loved reading this so much, and I also enjoyed the short audio you have shared. I have been struggling with the “invitation” part. Wait before I send a Facebook friend request? Wait before I make a dinner plan suggestion to my husband? Wait to be noticed and spoken with at a social gathering? I have also heard that Projectors shouldn’t initiate. And yet the truth is that I have initiated many times — holiday plans, social get-togthers, trips, etc. And they have mostly been successful! Sometimes I wonder if I am taking it too literally. I have heard HD experts say — Projectors need to sit down and shut up! 🙁 This broke my heart. I have enough sense to understand when to open my mouth and when to keep it shut, and this sort of directive seems so harsh to me.

  Antwoord
  • Gebruiker avatar

   Hi Lakshmi,

   Thank you for sharing. I hear you and really understand the pain of holding yourself back. I by now means want you to make yourself smaller or tone down your enthusiasm and love for life. Please keep living as fully and joyfully and you are describing in your comment. Nothing wrong with that.

   The reason Projectors are advised to not initiate and wait for the invitation is that when they do, they will find their way through the world even more easily. And they will more easily be recognised because there is more space for them. That is the effect of the invitation.

   So, again, don’t tone yourself down. Initiate if it feels right and natural. Perhaps as an experiment you can see what happens if you wait a moment to initiate when it doesn’t feel good to do so. If you feel resistance or exhaustion, try and see if the world will come to you in those times rather than you doing more than you can.

   Please send me an email if you have any questions: connect@eraani.nl.

   With love,

   Ariane

   Antwoord
   • Lakshmi

    Thanks, Ariane! Yes, you have expressed it so beautifully. That’s what my HD analyst said too: Do what makes you feel good. What I understand from all my HD reading is that Projectors should not PUSH anything. Actually, I don’t… Because the awkwardness of it is too uncomfortable. I am a bit of a shy person, and I have learned to embrace my shy nature. So, if I encounter resistance, my first instinct is to back off. And even when I initiate anything (contact, conversation, plan, etc.), I am quite sensitive to the other’s response. If they seem uncomfortable, then I back off. Most times, I don’t initiate things with people I am not fully comfortable with.

    I think I am doing okay! 🙂

    Antwoord
    • Myrna De Jesus

     ❤️❤️

     Antwoord
 19. Myrna De Jesus

  Deeply grateful for these insights and the time you put into articulating it all so clearly and sharing it so freely. ❤️

  Antwoord
 20. stephanie kroll

  This is such a powerful post for a projector. I appreciate the mindset and applying these concepts to current day situations that are actually applicable. You’re doing the good work here, thank you.

  Antwoord
 21. Gregg M Orr

  Just read about Human Design for the first time. So I calculated my chart. Splenic, Projector, Wait for the Invitation, Bitterness, 4/6.
  Don’t know what it all means yet. Except , my initial reading of Projector and Waiting for the Invitation sound pretty accurate.

  Thanks for your work.

  Antwoord
 22. Kelly

  This article was easily understood by me and inspirational. Thank you. It’s like something I would write down the road after I’m farther into my experiment. (of course, because like you said, I see myself in you)

  Antwoord
 23. Regina

  This was absolutely THE MOST powerful article I’ve ever read! Wow! Amazing job. It was exactly what I needed to hear. P.s I never comment on Online articles, but the tone and delivery was beyond anything I’ve read.

  Antwoord
  • Gebruiker avatar

   Thank you so much for letting me know, Regina! It really means a lot that you appreciate my writing. Really wonderful to hear.

   Please do let me know if you have any questions or further comments – my email is connect@eraani.nl.

   With love,
   Ariane

   Antwoord
   • Randi

    From the bottom of my heart, thank you so much for writing this. I was introduced to HD recently and immediately felt like I had a valuable tool to get back to myself (I have been operating like the ManGen of ManGen’s for years). So, I scoured articles, listened to podcasts, & bought Ra’s book, but was still struggling to understand my energy and strategy. Your words have helped clarify so much for me. I plan to return to this article many times as a grounding point while I continue to work on resting, recognizing myself self & following my joy.

    …Oh and like Regina I never post online comments or reviews… keep projecting your light

    Antwoord
    • Gebruiker avatar

     Thank you so much for your kind words. I am so happy to be able to make a contribution. Many blessing to you.

     Antwoord
 24. Benjamin

  This is very similar to most things that I have read about projectors. I do appreciate that you have written it, but it still doesn’t answer my own questions that I have been searching for. I understand wait and sit back, slow down when tired, but my issue is with work and balance of life. We all need to make money and that is the part that I get stuck with. It is not like I can sit back while my bills get higher and higher for the right thing to come through. But I believe that this is my own journey and I can’t research the life that I am supposed to experience. I have to look for the joy that I am not experiencing.

  Antwoord
  • Gebruiker avatar

   Hi Benjamin,

   Thank you for your response.

   I definitely agree that life as a projectors is not a simple as dropping everything and sitting down on the couch and proceed to do nothing for the rest of your life.

   In an ideal world, perhaps, but this one we live in is a lot more complicated than that. So you are right in saying that such advice is not sufficient.

   I would like to ask you to read the article again, because I like to think I made more practical suggestions than just to sit back and wait.

   Rather than do nothing at all, just do a little bit less. Drop a few things that no longer feel correct for you. And take rest during those times instead.

   Also, get to know your inner authority. Learn to listen closely to your body, to your being, to your inner truth.

   You can do all this while still working to pay the bills. The big invitation won’t only come by if you’re doing nothing. It can come in steps. First you take one step to a life that serves you a little more, then you take another. And slowly but surely your life starts to look more and more authentic.

   It is an experiment. And you are correct that only you know how it works for you.

   It is very much a “Life happens while you’re making other plans” kind of thing.

   If you take anything away from this, I hope it is that you start becoming (even) more aware of what is possible for you.

   When you start with, “I can’t do this,” then you already reject a lot of possibilities. Rather than saying “I can’t sit back,” could you ask yourself, “how can i sit back?”

   If you ask yourself this a few times a day, opportunities will start to become apparent. It may not be possible all the time, but surely it will be sometimes.

   I would be happy to give you a more personalised answer, if that is something you would like. You can email me at connect@eraani.nl

   With love,
   Ariane

   Antwoord
 25. Liudmila

  It is amazing, thank you so much! This spoke to my soul much more than The Book!

  Antwoord
 26. Miriam

  I’m starting to discover Human Design. Your article was impressive for me. Your words was perfect for describe a situation that is repeating all the time in my life. Always I’m working fighting to find a place where I can be “myself” . Its really difficult to express it to family, partners or friends cause they use to understand that i am an idealist or I’m looking for an irreal job or style of life. This make me step back to “reality” and readapt in other roles, other jobs…. The only moments that I really enjoy its when I’m expressing with my own language. Really difficult. Thanks to clarify the invitation aspect. I read about that and I never comprehend it. I’ll try to follow your advice and follow that vibe. Thanks for all!!!

  Antwoord
  • Gebruiker avatar

   Hi Miriam, thank you for your response. I recognise wanting to live in a world that is better than the one that is presented to us as reality right now. The fact is that the world is a mess. The system we live in is completely not comparable with how humans thrive.

   We, as (idealist) Projectors, recognise this a little earlier than other people. I believe that more and more people will come to see that the way it is right now just doesn’t work. Then we can start building a better world together – in fact we have already got started.

   In the mean time it more important than anything to take care of yourself. Find a place where you feel safe and comfortable, however small, and make that your basis. When you have a safe place to go back to, you can cope better with everything you’re confronted with in the outside world.

   And don’t ever thing that you are wrong or that there is something wrong with you. The world is wrong, you are here to be a part of making it right.

   Much love,
   Ariane

   Antwoord
 27. Carli

  Thank you for the information!

  Being tired is awful. I too felt like there was always something wrong with me. But i’m learning to embrace my body and embrace when my body wants to relax.

  I love how you said, being tired is just keeping you from doing things you don’t have to. It is true! When I do things I want to do I round up the energy and it is amazing.

  I appreciate you!

  Antwoord
  • Gebruiker avatar

   Thank you, Carli. That is beautiful to hear. Blessing to you!

   Antwoord
 28. Yolanda Bons

  Wow, this is like… being 51 and never been understood.. and now you seem to know me! I am also very tired a lot but explode with energy when I am alone, in sunshine or travelling. The more I worked on myself, the more I absorbed (i have only 2 centres filled in) until it has now become like I am empty.. just a conduit for others energies.. clearing them through crying or yawning… It is exhausting until I recharge in nature. Or when I am loved or recognised. I have never really had invitations, my entire life including many jobs, relationships, burnouts, world travel, continuous emotional pain.. I always moved myself. I have no manifesting power and I only have magnetism if I am surrounded (= filled in,) by positive others, like on holiday.. but life has taken me to places where negativity is all around and within me. It is exhausting me to try to radiate happiness from within.. despite conditions. I must move towards better environments. I have concluded I only create, manifest or shine, when generators or others are with me. Since I have lived alone for 10 years.. I have hit rock bottom and certainly there are no invitations. Only being surrounded with vibrant energies can I thrive.. so it is selfmotivation that drives everything. Maybe we are meant to see our reflection in others although often for me they are total opposites of me. I change with everything, everyone, everywhere, i have no job so no identity. I could be anything. I have to choose… the sun, earth, water and sky are vital to recharge. I would love to know how to manifest by myself… not need others as I have none available. Thank you for the info!!

  Antwoord
  • Gebruiker avatar

   Thank you for sharing, Yolanda. I recognise a lot of what you are talking about. I actually wrote a piece about it last week. Maybe it could be of interest to you: https://www.eraani.nl/en/2020/12/23/a-new-fire/

   If there is anything you would like to talk about, my inbox is always open. (connect@eraani.nl) I would be happy to listen to/read your stories and exchange viewpoints. Perhaps we can be of inspiration to each other. Much love, Ariane

   Antwoord
   • Bin

    does anyone else worry about missing an important invitation by accident? I feel like I’ve received one a few months back but I didnt really act on it

    Antwoord
    • Gebruiker avatar

     Hi Bin,

     Thanks you for sharing. The way I see it, life is such that it always brings you exactly what you need. When you miss a boat, another one comes along. I invite you investigate for yourselves what it is that you would have liked to have received from that invitation. Then set your sights on that, and another invitation that can offer you what you need and desire will come along.

     Let me know if I can support you in any way!

     Much love,

     Ariane
     connect@eraani.nl

     Antwoord
 29. Marien

  HO-LY SHIT (letterlijk). Ik weet niet of ik ooit iets heb gelezen waarbij zoveel puzzelstukjes op zn plek zijn gevallen. Gisteravond bij ‘toeval’ HD tegengekomen. Ben 6/2 projector.

  Zit al jaren in een burn-out, meer specifiek met het gevoel dat ‘alles te veel is’. Al sinds 2014, toen ik ontslag nam van een bull shit carrièrebaan, nooit meer ‘fit’ geweest. Mezelf door de jaren totaal geïsoleerd. Wel wetend waar ik naar toe wilde of blij van werd, maar me te klein en slap voelend om die richting te gaan.
  Recent in opname geweest in een holistische ggz-kliniek. Veel over mezelf ontdekt. Gezien wat ik kan in een groep, wat mijn kracht is. Hoe mijn energie heel anders werkt dan ik dacht. Voel sindskort meer vertrouwen.

  Nu lees ik hier zoveel terug van wat ik pas sinds kort begin te begrijpen, en veel wat ik tot nu nog niet begreep. Bi-zar.

  Deze:
  “Als het volgende moment iemand mij belt met een leuke uitnodiging, stroomt de energie weer enthousiast door mijn lichaam. Waar is die uitputting dan heen? Het is er nooit geweest!”

  Wow.

  Echt… wów.

  Dit probeer ik dus al jaren te begrijpen (met mn hoofd) en snapte er niks van. Burn-out programma’s die zeiden dat ik nóg minder moest gaan doen. En dan had ik een leuk gesprek gehad en had ik nergens meer last van. Hoe dan?

  Zo dus.

  Er gaat een wereld voor me open. Kan niet wachten me erin te verdiepen (that’s a cue right?).

  Dank dank dank!

  En liefs.

  Marien

  Antwoord
  • Gebruiker avatar

   Hoi Marien,

   Ontzettend gaaf om te lezen. Bedankt voor je reactie. Mijn inbox is altijd voor je open: connect@eraani.nl.

   Ik wens je een prachtige vernieuwingsreis!
   Liefs,
   Ariane

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Ook interessant

Human Design Definitielijst

Human Design Definitielijst

Definitielijst Human Design: De wetenschap van differentiatie, in de wereld gebracht door Ra Uru Hu. De kennis die illustreert hoe elk mens uniek is in het functioneren van hun energetische systeem. Human Design combineert oeroude wijsheden met moderne wetenschap. Het...

De Schaduwkant van de Projector

De Schaduwkant van de Projector

Waarom hebben we het over de schaduwkant? Wat voor goed kan dat doen? Is dit niet ontmoedigend? Waarom kijken we niet gewoon naar het licht en bekrachtigen we de goede dingen? Er wordt veel geschreven en gezegd over Projectors. Mijn meest gelezen artikel zit vol...

Ariane – Human Design analist & coach

Ik ben hier om te begeleiden en te inspireren. Human Design kwam in 2009 in mijn leven, nog voor mijn eerste reis naar Azië. Het is zo een altijd-aanwezige lens geweest waardoor ik diepere lagen van het menselijk bestaan zie. Na het afronding van mijn universitaire opleiding Culturele Antropologie, was ik van 2014 tot 2018 in opleiding bij Alokanand Diaz (Human Design Republic) en de International Human Design School.