Wat voor relatie is goed voor mij, volgens Human Design?

Human Design laat zien wat er op het energetische level gebeurt wanneer we met een ander zijn. De activaties in het ene design brengen activaties in de andere voort. Je kunt de charts als het ware over elkaar heen leggen. Dan zie je waar ze overeenkomen, waar ze anders zijn en waar ze elkaar aanvullen. Elk van deze interacties is een andere ervaring. Of we tot iemand zijn aangetrokken is niet enkel gebaseerd op welke interacties er plaatsvinden, maar vooral ook op wat voor soort interacties we op dit moment nodig hebben. Iemand met een heel ander design dan dat…

Continue reading

Waarom ik weer readings geef (Er brandt een nieuw vuur in me)

A tree growing through a temple in Cambodia

Sinds ik Human Design heb ontdekt in 2009 heeft het me nooit losgelaten. Hoe meer ik leerde, hoe liever ik mijn kennis wilde toepassen en delen met wie maar wilde luisteren. In 2015 besloot ik dat ook professioneel te gaan doen. In een reading voel ik mijzelf tot leven komen op een manier die er nergens anders ervaar. Ik stem me af op de ander en we gaan samen een reis aan door hun chart. Het gaat altijd zo natuurlijk, ik kan er alleen maar van genieten. Toch besloot ik in Oktober 2019, na zeven jaar readings geven, om te…

Continue reading

Reflectors en de Leerweg van Open Centra

Dit artikel heeft lang op zich laten wachten. Toen ik drie jaar geleden artikelen over elk type schreef, heb ik besloten om het artikel over Reflectors niet te schrijven totdat ik volledig vat had op wat een Reflector nu werkelijk is en hoe energie in en om hen heen stroomt. Het heeft even geduurd. Reflectors zijn mysterieuze wezens en niet zomaar te vatten. Nu zie ik ook dat een bespreking van Reflectors niet compleet is zonder een uiteenzetting van de subtiele werking van energie in het lichaam. We zullen bespreken hoe genuanceerd open centra’s zich laten kennen, in tegenstelling tot…

Continue reading

Human Design Insights #13: Gate 33 “Retreat”

The Sun is currently moving through the 33th gate. This is last gate of what is called the Quarter of Civilisation. Each year is divided into 4 quarters, with each a specific energetic theme. The Quarter of Civilisation is the quarter of building. It is all about form and the feminine. On August 5th the Sun moves into gate 7, the gate of The Army and the first gate of the Quarter of Duality, which is the quarter of bonding and interaction. This week being a week in the energy of gate 33 means that we are retreating from what…

Continue reading

Human Design Insights #12: Interconnection

What I love most about reading a chart is revealing the beauty of how all the different components fit together as a whole that is greater than the sum of its parts. Human Design shows the many levels on which we operate. From the primary binary of yin and yang to the 64 gates to 69.120 bases, each level containing essential information as to what it means to exist. It shows us how we can endlessly find fractals inside fractals inside fractals – the universe is infinite. We need to take that information and condense it into something that is…

Continue reading

Human Design Insights #11: The Ajna center

The Ajna center is the archive of our mind. All facts, stories, ideas, beliefs that we carry around are stored here. The Ajna filters the information/vibration that enters our consciousness through the Head center and selects what it retains based on whether the information is in any way significant. This is not a process that we have control over, but it is the process that creates the world we live in.   We do not consciously decide which information is important to us and which is not. In the Head center we are conscious of which information comes in or…

Continue reading

Human Design Insights #10: the Head center

Understanding the nature of the Head center has been one of the most important insights Human Design has given me. When the mind can understand itself, it can stop trying to be something other than it is. This creates peace and freedom in the mind, which translates to peace and freedom everywhere. The Head Center is a RADIO. The comparison goes so far that I attached an image of a radio here, so you can see exactly what I mean. In the bodygraph, you can see how the head center is visualised as coming out of the head. That is…

Continue reading

Human Design Insights #9: The Throat center, Words and Truth

The throat center is a gateway, it doesn’t have energy of its own. It defines the energy passing through, but it has no influence over the content. Nothing said is ever written in stone. I have personally come into the habit of never holding anyone to their word. I trust deeply that there is more truth behind words than in words. Because minds change, emotions change, intentions change, energy changes. The moment of now disappears and appears constantly. Words convey what is there is the moment. And every moment is new and different from the previous one. Truth is the…

Continue reading